Lysrören försvinner

dagar
timmar
minuter
sekunder

Tid kvar

I augusti 2023 kommer lysrör att fasas ut från marknaden.
Detta gäller både T8-rör och T5-rör.
Utfasningen har påskyndats då det från början inte var tänkt att T5-rören även skulle omfattas.

lysrör fasas ut 2023

Vad behöver jag göra när lysrören försvinner ?

Att lysrören försvinner i augusti 2023 innebär att det som finns i lager får säljas slut, men ingen påfyllning av lager får ske.

Det innebär att du inte är garanterad att kunna köpa lysrör efter augusti 2023. Står du inför större planerade byten bör du tänka över att lägga dem så de inte påverkas av tillgången på lysrör.

Ska jag byta lysrör eller armatur ?

När nu lysrören kommer att försvinna är det en naturlig tidpunkt att överväga ett armaturbyte. Du kan då också uppgradera din belysningsanläggning med mer ljus eller komplettera med rörelsesensor.

Väljer man att fortsätta använda lysrör bör man överväga att använda LED-lysrör om armaturerna tillåter detta.
LED-lysrör finns idag i både T8 och T5 utförande. Kontrollera alltid med tillverkaren så att de fungerar i just dina armaturer.

Vad är fördelen med att byta armaturer ?

Moderna armaturer är oftast mycket mer effektiva än klassiska lysrörsarmaturer. Både när det gäller hur mycket ljus och hur de sprider ljuset. Framförallt har de lägre energiförbrukning och minimalt underhållsbehov.

I en modern armatur kan du även få rörelsesensor integrerad. Detta ger dig möjligheter till ännu större besparingar då armaturen bara tänds då någon är i lokalen.

Vilka typer av armaturer rekommenderas ?

Armaturer finns av flera olika typer beroende på montagehöjd och ljusspridning. I industrilokaler eller andra platser med stora öppna ytor är armaturer typ highbay vanliga. Detta är en modern, ofta platt, variant av den klassiska industriarmaturen. Dessa brukar ofta monteras på höjder från 5-6 meter. Vissa kraftfulla modeller klarar att sitta på höga höjder som 20 meter.

På lägre höjder används ofta linjära armaturer. Öppna eller kapslade. Här finns idag ett brett utbud av armaturer som ersätter befintlig belysning med lysrör. Du kan också hitta armaturer med mer effektiv ljusspridning som gör att du kan minska antalet.

På kontor och i butiker är det vanligt med lysrörsarmaturer infällda i undertaket. Dessa är ofta typ en kassett som är stor som en undertaksplatta, 60×60 cm. Man hittar dem ofta med 4 st 18 W lysrör, och sällan är det alla rör som fungerar. De här armaturerna är tacksamma att byta till LED-paneler. Är de dessutom försedda med en stickpropp behöver du inte ens en elektriker för att göra arbetet.

Highbay med integrerad sensor

SOL All in one – highbay där du kan justera effekt och ljusflöde. Från 80 W till 160 W.
Med integrerad sensor optimerar du energieffektiviseringen. Inga externa sensorer behövs. Varje armatur arbetar självständigt och programmeras enkelt med fjärrkontroll.

Hur gör jag för att hitta rätt armatur ?

Antingen kan du vända dig till en elektriker du redan har samarbete med.
Du kan också vända dig till någon som säljer belysning eller en armaturtillverkare.

Har du lite större lokaler där du funderar på att göra ett byte bör du be om att få en ljusberäkning och energikalkyl. Då kan du få fram vilka besparingar du kan uppnå och hur snabbt ett utbyte betalar sig.

Hur snabbt ett utbyte betalar sig beror både på armaturernas effekt och årlig drifttid.
Utifrån förutsättningarna i mars månad kan ett  byte i en butik betala sig på 19 månader sett endast till energibesparingen. Tar man dessutom hänsyn till underhållskostnader som akuta och/eller planerade byten samt rengöring och reparation av armaturerna så kommer återbetalningstiden bli ännu kortare.
Ett exempel från verkligheten: Ett mindre plocklager där man ersatte lysrörsarmaturer med linjära industriarmaturer sänkte den årliga energikostnaden med 120.000 kronor per år vid ett pris på 3.98 kr / kWh som gällde i augusti i elområde 4. Här har man även kompletterat med rörelsesensor på vissa delar för att sänka kostnaderna ännu mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi räknat. Vi lämnar gärna förslag till dig  på vad du kan göra för att sänka dina kostnader. Detta gör vi helt utan kostnad eller förpliktelser.

Industribelysning