Belysning för lager
och industri

Industrier och lager har ofta långa drifttider. I många fall är verksamheten igång dygnet runt. Detta gör att service och underhåll skapar avbrott i produktionen. Många gånger kostsamt.
Därför krävs en pålitlig belysning som klarar långa drifttider.

Eftersom olika delar av lokalerna ofta används olika mycket är ljusreglering med rörelsesensor något som ger ytterligare besparingar av energi och även förlänger livslängden. Vill du göra det enkelt väljer du en armatur med inbyggd rörelsesensor

Belysningen ska bara finnas där – inte vara något du lägger märke till.
Du ska veta att den fungerar dag ut och dag in, året runt.

Moderna armaturer är försedda med optik som riktar ljuset dit det ska. Du kan därför använda samma armatur men med olika linser för att ge rätt ljus på rätt plats.
Välj en armatur som kan användas på både låg och hög höjd. Med samma typ av armaturer i hela lokalen underlättas både installation och underhåll.