Belysning för både
människor och hästar

Ridhusets belysning ska tillgodose behoven både vid tävling och träning.

Jämn belysning som inte bländar – vare sig ryttare, hästar eller tränare.

Belysningen ska bara finnas där – inte vara något du lägger märke till.
Du ska veta att den fungerar dag ut och dag in, året runt.

Vid val av belysning i ridhus ska du också tänka på att armaturerna är D-märkta.

Energieffektiv

Med allt högre energikostnader är energieffektivitet en oerhört viktig faktor vid valet av armaturer.
Givetvis ska armaturen ge så mycket ljus som möjligt med så låg energiförbrukning som det går.

En annan faktor att ta hänsyn till är möjligheterna att styra belysningen. Dels tända och släcka, men också möjligheten att förändra ljusflödet efter behov.
Det kan handla om att man har olika nivåer på ljuset vid träning respektive tävling. Väljer du rätt armatur är detta enkla lösningar. Därför är det viktigt att du väljer en belysningsleverantör som har kompetens inom området.

Driftsäker

Armaturer som sitter på lite högre höjder vill man inte tvingas byta i onödan då det ofta innebär kostnader för lift eller annan lyftanordning. Välj därför en armatur där det finns goda erfarenheter från användningsområdet.

Blir ljuset bra ?

Du ska kunna få en ljusberäkning från den som ska leverera din belysning. Ljusberäkningen visar hur ljuset fördelar sig över den belysta ytan och visar även på jämnheten i ljuset. Vid en kontrollmätning ska värdena motsvara det som finns i ljusberäkningen.

Vad kostar belysning till ridhus ?

Hur mycket ny belysning för ett ridhus kostar beror på ett antal faktorer:

  • ridhusets storlek
  • hur mycket ljus man önskar
  • installationshöjd
  • kostnader för installationsarbete


För att göra en grov uppskattning kan vi utgå från en ridhall på 65 x 20 meter och en installationshöjd på drygt 5 meter.

En fullt färdig installation kostar ungefär 100.000 kronor plus moms, eller 2.150 kr per månad. Då får du 300 lux på ridbanan och armaturer installerade i 3 rader på wire (som också ingår i priset)

Välkommen att ta kontakt för ett mer detaljerat prisförslag.

 

Ja, jag vill ha pris på ny belysning i mitt ridhus

Var köper jag bra armaturer till mitt ridhus ?

Vill du försäkra dig om att få en bra belysning till ditt ridhus som lever upp till de punkter som nämnts ovan bör du välja armaturer från Mammuth. Du kan köpa dem via den elektriker som ska göra installationen. Innan du bestämmer dig kan du få hjälp av Mammuth med både ljusberäkningar och energikalkyler – helt kostnadsfritt.

Armaturen SOL III som är en mycket bra ridhusbelysning säljs också via Elklippet.se